suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner

Fullmaktsärende
person
Förmåner
Social- och hälsovård
Möjliggör uträttande av bankkontoärenden
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade 
  • ansöka om socialskyddsförmåner på fullmaktsgivarens vägnar
  • ta emot och lämna uppgifter om fullmaktsgivarens förmåner

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Kela tidbokning
  • OmaKela