suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Uträtta ärenden gällande socialskyddsförmåner

Fullmaktsärende
person
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade 
  • ansöka om socialskyddsförmåner på fullmaktsgivarens vägnar
  • ta emot och lämna uppgifter om fullmaktsgivarens förmåner