suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Upprättande av en begäran om dokument med anknytning till utrikesministeriets förvaltningsområde

Fullmaktsärende
person och företag
Begäran om dokument och information
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa dokument med anknytning till utrikesministeriets förvaltningsområde, såsom
  • identitetshandlingar och adressuppgifter som inhämtas från utlandet
  • dataskyddsbegäran.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.