suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Sökande av ändring i detaljplan

Fullmaktsärende
person och företag
Kommunärenden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade söka ändring en i detaljplan på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.