suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Söka stöd till utdelning i skolan

Fullmaktsärende
företag
Marknadsstöd och -förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar söka stöd till skolprogram, lämna in nödvändiga dokument för ansökan av stöd, läsa beslut och kontrollrapporter angående dem samt upprätthålla uppgifter om den sökande.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Nekka - Livsmedelsverkets e-tjänst