suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering som försäkringsombud eller -mäklare

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan en befullmäktigad på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om att bli registrerad som försäkringsombud eller -mäklare samt anmäla ändringar i uppgifterna eller nedläggning av verksamheten.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.