suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av luftfartyg

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra en registreringsanmälan för luftfartyg på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Transportärenden i tjänsten Mina ärenden