suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Registrering av luftfartyg

Fullmaktsärende
person och företag
Transportmedel
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra en registreringsanmälan för luftfartyg på fullmaktsgivarens vägnar.