suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Realisering av hyresgaranti

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar
  • ansöka om realisering av hyresgaranti, meddela fullmaktsgivarens kontonummer och skicka meddelanden om ärendet
  • granska de uppgifter om hyresgästen och objektet för hyresgarantin som fullmaktsgivaren meddelat.
  • läsa tidigare realiseringsbeslut.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • E-tjänsten för hyresvärdar