suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rättsprocesser som gäller beslutsfattande inom kommunernas, landskapens och kyrkans självstyrelse

Fullmaktsärende
företag
Rättsskydd
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden i anslutning till rättsprocesser som gäller beslutsfattande inom kommunernas, landskapens och kyrkans självstyrelse, såsom:
  • skicka besvär
  • besvara en begäran om hörande
  • skicka utredningar
  • ta emot domstolens beslut.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.