suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportering av ATP-periodbesiktningen av livsmedelstransportutrustning

Fullmaktsärende
företag
Trafik
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktgivarens vägnar i ärenden som gäller periodiska besiktningar enligt ATP-överenskommelsen (överenskommelsen om internationell transport av rättfördärvliga livsmedel och om specialutrustning för sådan transport), såsom:
  • spara, komplettera och redigera uppgifterna i ATP-periodbesiktningen
  • se behandlade ATP-periodbesiktningar
  • spara uppgifter för ersättande ATP-intyg.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.