suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportera kommunalekonomiska uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Kommunernas ekonomi
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera kommunalekonomiska uppgifter som krävs av myndigheter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.