suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Rapportera kapitalfonders balansuppgifter

Fullmaktsärende
företag
Finansmarknaden
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar rapportera balansuppgifter som gäller kapitalfonder.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.