suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Myndighetsbehandling av exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden och försvarsmateriel

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden och försvarsmateriel samt göra relaterade myndighetsanteckningar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.