suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Mottagning av uppgift om beslut om invalidpension

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ta emot uppgifter om personalens invaliditets-, delinvalid- och arbetslivspensioner.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.