suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Meddela kontonummer för utbetalning av förmåner i samband med anställningsförhållande

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade meddela fullmaktsgivarens kontonummer för utbetalning av förmåner i samband med anställningsförhållande.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • E-tjänsten för arbetsgivare