suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsning av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa uppgifter som hänför sig till det europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten, inklusive uppgifter som långtidsförvaras.