suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa uppgifter om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen

Fullmaktsärende
person och företag
Landsbygdsstöd och -förmåner
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa anmälningar, ansökningar och beslut om stöd och ersättningar för landsbygden och fiskerinäringen.