suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa rättshjälpsärenden

Fullmaktsärende
företag
Rättshjälp
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade se uppgifter om fullmaktsgivarens rättshjälpsärende och dess utbetalningar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Rättshjälp