suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa rättshjälpsärenden

Fullmaktsärende
företag
Rättshjälp
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade se uppgifter om fullmaktsgivarens rättshjälpsärende och dess utbetalningar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.