suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa och skicka elektroniska meddelanden 

Fullmaktsärende
person och företag
Myndighetskommunikation
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa och skicka elektroniska meddelanden.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Suomi.fi-meddelanden
  • Meddelanden