suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa och skicka elektroniska meddelanden 

Fullmaktsärende
person och företag
Myndighetskommunikation
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa och skicka elektroniska meddelanden.