suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa livsmedelsanmälningar

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa uppgifter i anmälningar om livsmedel.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.