suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa livsmedelsanmälningar

Fullmaktsärende
företag
Naturresurser, djur och växter
2 e-tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa uppgifter i anmälningar om livsmedel.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Anmälan om livsmedel
  • Anmälning angående mottagna försändelser från den inre marknaden