suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa dataskyddsanvisningar för social- och hälsovårdens digitala tjänster

Fullmaktsärende
företag
Hantering av kundrelationen
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade läsa anvisningar, blanketter och registerbeskrivningar gällande social- och hälsovårdens digitala tjänster på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.