suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Läsa bas- och årsuppgifter om vattentjänstverk

Fullmaktsärende
företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar läsa bas- och årsuppgifter om vattentjänstverk.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.