suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna uppgifter om vattentjänstverk

Fullmaktsärende
företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna eller uppdatera bas- och årsuppgifter samt personuppgifter och geografisk information om vattentjänstverk.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.