suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Lämna uppgifter om vattentjänstverk

Fullmaktsärende
företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna eller uppdatera bas- och årsuppgifter samt personuppgifter och geografisk information om vattentjänstverk.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • VEETI