suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kursanmälan

Fullmaktsärende
person
Utbildning och småbarnspedagogik
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla sig till och avanmäla sig från kurser på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.