suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Kursanmälan

Fullmaktsärende
person
Utbildning och småbarnspedagogik
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla sig till och avanmäla sig från kurser på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • asiointi.hel.fi