suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Inlämning av specialmaterial enligt gruvlagen

Fullmaktsärende
företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade för fullmaktsgivarens del lämna in begärda miljö- och konsekvensbedömningsutredningar och -material som gäller gruvor, prospektering och guldvaskning.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.