suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av skatteärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade hantera fullmaktsgivarens alla skatteärenden och få skatteuppgifter som gäller fullmaktsgivaren.
  • Organisationens skatteärenden.
  • När det gäller en enskild näringsidkare både personliga skatteärenden och skatteärenden som relaterar till näringsverksamheten.
  • När det gäller en person omfattar fullmakten personliga skatteärenden.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.