suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av fastighetsbeskattningsärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och komplettera uppgifter om fastigheter som utgör grunden för fastighetsbeskattning samt be om förlängning av tidsfristen för inlämning av fastighetsskattedeklaration och begära omprövning av fastighetsbeskattningen.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.