suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av bilskatteärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller skatt på bilar registrerad eller infördes i Finland för första gången, som
  • göra bilskattedeklarationer och besvara tilläggsutredningar
  • läsa bilskattebeslut
  • ansöka om återbäring av bilskatt vid utförsel
  • anmäla ibruktagande av demonstrationsfordon.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • MinSkatt