suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Hantering av bilskatteärenden

Fullmaktsärende
person och företag
Beskattning
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar uträtta ärenden som gäller skatt på bilar registrerad eller infördes i Finland för första gången, som
  • göra bilskattedeklarationer och besvara tilläggsutredningar
  • läsa bilskattebeslut
  • ansöka om återbäring av bilskatt vid utförsel
  • anmäla ibruktagande av demonstrationsfordon.