suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om pensionsavgifter som grundar sig på arbetsoförmåga

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska uppgifter om personalens pensionsavgifter som grundar sig på arbetsoförmåga.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.