suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av uppgifter om pensionsavgifter som grundar sig på arbetsoförmåga

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska uppgifter om personalens pensionsavgifter som grundar sig på arbetsoförmåga.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Kevas webbtjänst för arbetsgivare