suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av fakturamottagarens uppgifter om pensionsavgifter

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska allmänna uppgifter om pensionsavgifter och fakturerade löneuppgifter för en personalgrupp som har definierats av fullmaktsgivaren.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.