suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Granskning av fakturamottagarens uppgifter om pensionsavgifter

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade granska allmänna uppgifter om pensionsavgifter och fakturerade löneuppgifter för en personalgrupp som har definierats av fullmaktsgivaren.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Kevas webbtjänst för arbetsgivare