suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Göra anmälningar och ansöka om tillstånd som behandlas av polisen

Fullmaktsärende
företag
Övervakning av ordning och tillstånd som beviljas av polisen
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktgivarens vägnar sköta ärenden som behandlas av polisen, till exempel:
  • göra anmälan om fyrverkerier, sprängningsarbete, offentlig tillställning eller allmän sammankomst
  • ansöka om tillstånd till penninginsamling och göra anmälan om småskalig insamling
  • sköta anmälnings och tillståndsärenden inom den privata säkerhetsbranschen.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.