suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Godkänna kommunalekonomiska uppgifter

Fullmaktsärende
företag
Kommunernas ekonomi
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • läsa rapporterade kommunalekonomiska uppgifter
  • bifoga offentliga kommentarer till dem och godkänna uppgifterna som offentliga
  • upprätthålla en sändlista.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.