suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förvaltning av statistikuppgifter om arbetsoförmåga

Fullmaktsärende
företag
Arbetsgivarens tjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar upprätthålla uppgifter om arbetsoförmåga.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.