suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Förberedning av strukturfondsprojektets handlingar

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar förbereda handlingar som gäller ansökningar, förvaltning och uppföljning av strukturfondsprojekt.