suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beställa saldointyg

Fullmaktsärende
person och företag
Informationstjänster
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa saldointyg över påförda fordringar på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.