suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Beredning av tillstånd för tullverksamhet

Fullmaktsärende
företag
Import och export
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska gällande tillstånd för tullverksamhet, bereda tillståndsansökningar och redigera utkast till ansökningar samt skicka och ta emot meddelanden som gäller ansökningar.