suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Bereda och lämna in dokument för handläggning för projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar bereda dokument som gäller ansökningar, administration och uppföljning av projekt inom EU:s fonder för inrikes frågor samt lämna in dokumenten till myndighetshandläggning.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • EUSA