suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av skogsdata

Fullmaktsärende
företag
Skogs-, vatten och mineralresurser
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar:
  • granska fullmaktsgivarens skogsdata
  • skapa anmälan om användning av skog
  • skapa handlingar för stöd för skogsvård och skogsförbättring (t.ex. Kemera)
  • skicka servicemeddelande.