suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av löneuppgifter

Fullmaktsärende
person och företag
Inkomst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar:
  • ange löneuppgifter
  • betala löner och arbetsgivaravgifter
  • skicka anmälningar
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.