suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten och administrering av kontaktinformation

Fullmaktsärende
företag
Förmåner
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla olika fall som hänför sig till det europeiska informationsutbytet inom den sociala tryggheten och läsa uppgifter som långtidsförvaras samt uppdatera fullmaktsgivarens kontaktinformation som gäller informationsutbytet.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • System for electronic exchange of information EESSI