suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandling av beskickningarnas lagstadgade ansökningar och anmälningar

Fullmaktsärende
företag
Utrikesförvaltningen
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar behandla beskickningarnas lagstadgade ansökningar och anmälningar och fatta beslut i anslutning till dem, såsom
  • beviljande av uppehållstillstånd och identitetskort för personalen
  • fastställande av skatteåterbäringar
  • andra lagstadgade ärenden som gäller beskickningen och dess personal.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.