suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandla uppgifter i ett husbolags aktiebok och godkänna överföringar och ansöka om en auktoriseringsnyckel

Fullmaktsärende
företag
Bostadsaktier
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar
  • kontrollera och redigera uppgifterna i ett bostadsaktiebolags eller ett ömsesidigt fastighetsaktiebolags aktiebok
  • godkänna att underhållet av aktieboken överförs till ett register som innehåller aktielägenhetsuppgifter
  • ansöka om en auktoriseringsnyckel för ett husbolag till informationstjänsten för ett register som innehåller aktielägenhetsuppgifter.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.