suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Behandla köp- och säljfakturor

Fullmaktsärende
företag
Ekonomi och finansiering
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade behandla köp- och säljfakturor på fullmaktsgivarens vägnar.