suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begäran om utlåtande angående reklam invid vägar

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar begära ett utlåtande om kommande reklam invid vägar inom detaljplaneområde och uträtta ärenden som gäller begäran om utlåtande.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.