suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begäran om lokaliseringsutredning för nätinfrastruktur

Fullmaktsärende
företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar begära en lokaliseringsutredning för nätinfrastruktur såsom kablar, ledningar, rör och andra därmed jämförbara aktiva delar av nätet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.