suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begäran om ledningsutredning

Fullmaktsärende
person och företag
Stöd för boende
Som berör personens ekonomi
1 e-tjänst
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa en utredning om ledningar för gräv-, borrnings- och brytningsarbeten på fullmaktsgivarens vägnar.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • asiointi.hel.fi