suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Begäran om ledningsutredning

Fullmaktsärende
person och företag
Stöd för boende
Med denna fullmakt kan den befullmäktigade beställa en utredning om ledningar för gräv-, borrnings- och brytningsarbeten på fullmaktsgivarens vägnar.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.