suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter

Fullmaktsärende
företag
Marknadsstöd och -förmåner
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna anbud för interventionslagring av jordbruksprodukter och se uppgifter i anknytning till dem.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.