suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Att ansöka om stöd för privat lagring av jordbruksprodukter och upprätthålla uppgifter om sökanden

Fullmaktsärende
företag
Marknadsstöd och -förmåner
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar lämna in och se ansökningar och uppgifter om privat lagring av jordbruksprodukter samt upprätthålla uppgifter om sökanden.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.