suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Åtgärder som leverantör av visningstjänst för underjordisk nätinfrastruktur

Fullmaktsärende
företag
Datatrafik
Med denna fullmakt kan fullmaktstagaren på fullmaktsgivarens vägnar sköta ärenden i anslutning till visningsverksamheten för underjordisk nätinfrastruktur som att
  • ta emot och utföra uppdrag
  • anmäla åtgärder som utförts baserat på uppdrag.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.
I det här fullmaktsärendet kan en fullmaktsspecifikation användas vid företagsfullmakter.