suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om vattenförsörjningstillstånd på vägområde

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Som berör personens ekonomi
1 e-tjänst
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för placering av vatten- och avloppsledningar på landsvägsområden och uträtta ärenden som gäller vattenförsörjning.

E-tjänster

För närvarande kan du använda följande e-tjänster:
  • Väghållningens tillståndssystem