suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om vattenförsörjningstillstånd på vägområde

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för placering av vatten- och avloppsledningar på landsvägsområden och uträtta ärenden som gäller vattenförsörjning.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.