suomi.fi
Gå direkt till innehållet.

Ansökan om tillstånd för informationstavlor

Fullmaktsärende
person och företag
Trafiktillstånd
Med den här fullmakten kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för tillstånd för informationstavlor eller adressvägvisare för serviceanläggningar på landsvägsområden och uträtta ärenden som gäller tillståndet.
Servicekanaler för fullmaktsärenden syns inte ännu i Suomi.fi.